Sản phẩm >> Thiết bị kho bãi >> Walikie pallet truck

Chi tiết sản phẩm

  • 1887779441_big_walbw_01.jpg
  • 1893875903_big_walbw_02.jpg
  • 1217215071_big_walbw_03.jpg
  • 1478817618_big_walbw_04.jpg

Walikie pallet truck

Hỗ trợ trực tuyến

Hà Nội

Xe nâng - 04.3384.4585

Động cơ - 04.3384.4586

Dịch vụ - 04.3384.4586

Hồ Chí Minh

Dịch vụ - 08.5430.2942

Động cơ - 08.5430.2941

Xe nâng - 08.5430.2940